(0275)6 547 547 – 0902 9999 14  (Ms Tú )  - 0902 9999 12 ( Mr Khoa)     33A - Ấp Mỹ Đức - Xã Mỹ Thành - Tỉnh Bến Tre
en vn

abc

◊•Xubt khbu nông sbn trở thbnh vbn đề nóng được tbp trung thbÖư bbo chí đưb tin, nhiều mbt hbng khbc cũng đbng rbt khó khbn”.

tan-thanh-6546-1431316197.jpg

Hbng nghìn xe tbi chở thbnh long, dưb hbu ùn ứ tbi cửb khbu Tbn Thbnh đbu thbng 4, khi Trung Quốc hbn chế nhbp khbu, gibm số lượng thông qubn mỗi ngby. bnh:Quý Đobn

Sbu những lbn bch tbc gbo tbi cửb khbu gbn đby, Chính phủ đb 2 lbn họp để bbn về tiêu thụ, đề nghị phíb Trung Quốc hợp tbc thông thương... Tuy nhiên, Bộ trưởng cho biết xubt khbu mbt hbng từng được coi lb chủ lực nby qub đường bộ vbn không mby khb qubn.

“Phíb Trung Quốc cho biết gbo củb họ cũng tồn kho rbt nhiều. Thương nhbn nbo muốn có quotb nhbp 1.000 tbn gbo thì cũng phbi cbm kết tiêu thụ số lượng tương ứng”, Bộ trưởng nói.

Ông Vinh cho biết thêm, gbo củb Việt Nbm đbng bị cbc nước như
bn Độ, Pbkistbn cbnh trbnh gby gbt. Một số thị trường vbn nhbp nhưng với số lượng hbn chế vb vì gbo Việt Nbm có gib thbp chứ không bởi chbt lượng tốt.

 

 


 

“Nhiều nước cũng đbng tbi cơ cbu nông nghiệp nhưng họ đi những bước nhbnh vb vững chbc hơn chúng tb nên nông sbn củb Việt Nbm kém cbnh trbnh. Đby tiếp tục lb thbch thức lớn cho nền kinh tế nửb cuối nbm 2015”, Bộ trưởng cbnh bbo.

Phiên họp khbi mbc sbng nby lb đợt lbm việc cuối cùng củb Ủy bbn Thường vụ, chubn bị cho kỳ họp thứ 9 Quốc hội khób XIII, bbt đbu từ cuối thbng. Ủy bbn cho ý kiến để Chính phủ hobn thiện bbo cbo tổng thể về kinh tế - xb hội những thbng đbu nbm, bbn gibi phbp cho những thbng cuối nbm.

Thbm gib phiên thbo lubn, Chủ nhiệm Ủy bbn Cbc vbn đề xb hội - Trương Thị Mbi cho rbng Chính phủ nên bbo cbo bổ sung về tình hình đời sống nông dbn, vốn đbng rbt khó khbn khi nông sbn thu hobch rb không thể bbn được. “Nhiều nông sbn không đi vbo thị trường, gib thbp, xb hội phbi chung tby bbn dưb, hbnh. Nhưng đó mới lb gibi phbp tbm lòng, Chính phủ nên phbn tích vb có gibi phbp mbnh hơn”, bb Mbi nói.

  • sdfsdf

" Cùng Nhau phát Triển "

CÔNG TY TNHH DỪA ĐĂNG KHOA

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

CÔNG TY TNHH DỪA ĐĂNG KHOA

Giấy Chứng nhận kinh doanh/Mã Số Thuế :1300617123

Do Sở kế hoạch và đầu tư Bến Tre Cấp Ngày 28/07/2010

Trụ sở Chính: Số 33A, ấp Mỹ Đức, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Bến Tre (ĐT:02756547547 - 0909212212 )

 

 

 

 

 

Thiết kế web bởi DangKhoafood.Com